Linux Install Party: Kommunikation und Installation Schöner Software
Semester:Sommersemester 2012
Veranstalter: OSAK
Bemerkungen: Linux Install Party (FSMPI Pubwiki)
Linux Install Party (FSMPI redmine)

Videos