Operations Research 1: Übung (Do, 19.01.2017)
  • Einbetten

Kapitel:

00:01:35
Nearest Neighbor TSP Heuristik
00:14:41
Verbesserungsheuristik (2-opt TSP)
00:20:40
2-opt TSP (kreuzungsfrei)
00:22:29
3-opt TSP
00:24:44
Minimum Makespan Scheduling Heuristik