Zur Veranstaltungsseite

NFA
Potenzmengenkonstruktion (NFA zu DFA)

Kapitel:

Start Kapitel
00:00:00
Nondeterministic Finite Automata (NFA)
00:34:32
Erreichbarkeitsrelation
00:49:51
Äquivalenz NFAs und DFAs
00:54:49
Potenzmengenkonstruktion