Algorithmische Modelltheorie: Vorlesung (Mo, 11.11.2019)

Kapitel:

00:03:49
Beobachtung (LFP liegt in SO)
00:09:45
Satz (SO-HORN liegt in LFP)
00:29:59
Résumé (LFP vs. PTIME)
00:40:45
Definition (infinitäre Logiken)